TOP cầu thủ có lực sút mạnh nhất thế giới – KẺ HỦY DIỆT 137 km/h