Cầu thủ Erling Haaland – những thông tin liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp