Cầu thủ Quang Hải cao bao nhiêu, tiểu sử cuộc đời như thế nào