Cầu thủ Tiến Linh quê ở đâu? Tiểu sử và lai lịch cầu thủ Tiến Linh