Cầu thủ Trọng Hoàng sinh năm bao nhiêu? Tiểu sử của cầu thủ xứ Nghệ